Jesteś tutaj: pec.tychy.pl
Dofinansowanie ze środków UE

Zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów unijnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 czytaj więcej...

 

Informacje nt. projektów, które uzyskały dofinansowanie znajdują się również w serwisie „Mapa Dotacji UE”.

 

 

Projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:


1. Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023

Wartość projektu: 19 426 457,80 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 8 108 430,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

czytaj więcej...


2. Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych

Wartość projektu: 1 301 622,05 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 687 260,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

czytaj więcej...


3. Likwidacja Kotłowni Wilkowyje w Tychach

Wartość projektu: 13 901 029,50 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 9 096 827,50 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

czytaj więcej...


4. Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach

Wartość projektu: 16 931 085,30 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 622 490,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

czytaj więcej...


5. Likwidacja grupowego węzła cieplnego "B-2", "B-1" i "T-1" w Tychach

Wartość projektu: 14 244 949,80 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6 093 900,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

czytaj więcej...


6. Likwidacja grupowych węzłów cieplnych w Łaziskach Górnych

Wartość projektu: 4 914 883,20 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 190 815,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

czytaj więcej...


7. Likwidacja grupowego węzła cieplnego "B-3" w Tychach

Wartość projektu: 13 654 157,67 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 7 130 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

czytaj więcej...


8. Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach

Wartość projektu: 5 253 785,72 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 270 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

czytaj więcej...


9. Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła

Wartość projektu: 39 364 495,18 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 16 773 511,97 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

czytaj więcej...


10. Przebudowa systemu ciepłowniczego osiedla "A" w Tychach

Wartość projektu: 6 045 219,99 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 878 092,04 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

czytaj więcej...


11. Modernizacja kotłowni węglowej na niskoemisyjną i przebudowa sieci cieplnej w Tychach-Wilkowyje

Wartość projektu: 6 640 490,15 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 137 733,71 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju RegionalnegoPDF Drukuj Email