Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > O firmie > Misja Spółki
Misja Spółki

MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA

 


Naszym dążeniem jest nowoczesne, ekologiczne i niezawodne dostarczanie odbiorcom ciepła, oraz zapewnienie wszystkim klientom dostępu do szerokiej gamy oferowanych usług, na wysokim poziomie technicznym i korzystnych warunkach ekonomicznych. W swoich działaniach prowadzimy racjonalną politykę energetyczną mającą na celu efektywne zużywanie nośników energetycznych uwzględniające aspekty bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa energetycznego, oraz aspekty ekonomiczne, jakościowe i środowiskowe.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Osiągnięcie powyższej misji zapewni realizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Energią zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-EN ISO 50001:2012 wyrażonej przez:

»           Zapewnienie technicznych możliwości niezawodnego dostarczania ciepła maksymalnej liczbie odbiorców z Gmin Tychy i Łaziska Górne;

»           Prowadzenie działań marketingowych celem ugruntowania pozycji na rynku ciepłowniczym i poszerzenia gamy oferowanych usług;

»           Spełnienie wymagań obecnych i wszystkich potencjalnych klientów;

»           Określenie procesów, ich sekwencji oraz wzajemnych oddziaływań z uwzględnieniem ryzyk i szans, monitorowanie oraz ocenę tych procesów i wdrażanie wszelkich zmian niezbędnych do zapewnienia, aby osiągnęły one zamierzone cele;

»           Zapewnienie dostępności informacji i zasobów niezbędnych do utrzymania i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania;

»           Zapewnienie zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi i innymi wymogami, do których spełnienia organizacja się zobowiązuje, i które dotyczą jej aspektów środowiskowych, a także związane są z wykorzystaniem, wydajnością, oraz zużyciem energii;

»           Poprawę wyniku energetycznego i jego ciągłe doskonalenie;

»           Ciągłe ograniczanie oddziaływania na środowisko oraz zużycia energii poprzez stosowanie nowoczesnych, dostępnych rozwiązań technicznych i technologii;

»           Utrzymanie i doskonalenie skuteczności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Energią poprzez ocenę efektów działania oraz ciągłe doskonalenie.

Polityka jest znana wszystkim pracownikom i udostępniana wszystkim zainteresowanym.

Wiceprezes Zarządu                           Prezes Zarządu

Jan Suchy                                  Andrzej Skowroński

 

WYDANIE V październik 2017r.

 

Misja i politykaPDF Drukuj Email