POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach Sp. z o.o. jest nowoczesnym i ekologicznym przedsiębiorstwem, którego celem jest niezawodne dostarczanie odbiorcom ciepła, oraz zapewnienie wszystkim klientom dostępu do szerokiej gamy oferowanych usług, na wysokim poziomie technicznym i korzystnych warunkach ekonomicznych. Stosowany u nas Zintegrowany System Zarządzania traktujemy, jako nowoczesne narzędzia kierowania i nadzorowania przedsiębiorstwa, zorientowane procesowo na spełnianie wymagań Klientów i innych stron zainteresowanych oraz ciągłe doskonalenie realizowanych prac i ich wyników w odniesieniu do oferowanych usług, wpływu na środowisko naturalne, stanu bezpieczeństwa pracy oraz racjonalną politykę energetyczną mającą na celu efektywne zużywanie nośników energetycznych.

 

Niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Energią zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-EN ISO 50001:2018 jest realizowana przez:

  • Przestrzeganie i spełnienie wymagań prawnych i innych dotyczących jakości świadczonych usług, ochrony środowiska, zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, związanych z wykorzystaniem, wydajnością oraz zużyciem energii, a także efektywne i oszczędne gospodarowanie mediami oraz prowadzenie proekologicznej gospodarki odpadami;
  • Ciągłe ograniczanie oddziaływania na środowisko oraz zużycia energii poprzez stosowanie nowoczesnych, dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznych;
  • Poprawę wyniku energetycznego i jego ciągłe doskonalenie;
  • Aktywne komunikowanie się z obecnymi i potencjalnymi klientami, aby dokładnie zrozumieć ich potrzeby i dostarczyć im szeroką gamę usług;
  • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry poprzez systematyczne szkolenia pracowników w zakresie zagadnień jakościowych, środowiskowych i energetycznych ;
  • Określenie procesów, ich sekwencji oraz wzajemnych oddziaływań z uwzględnieniem ryzyk i szans, monitorowanie oraz ocenę tych procesów i wdrażanie wszelkich zmian niezbędnych do zapewnienia, aby osiągnęły one zamierzone cele.

 

Aby zapewnić Naszym Klientom rzeczywiste korzyści z wdrożenia ZSZ Kierownictwo PEC Sp. z o.o.:

  • Zapewnia niezbędne zasoby i środki do wdrożenia Polityki ZSZ, a także zapewnia, że polityka jest zrozumiała, wdrożona, utrzymana i zakomunikowana we wszelkich obszarach organizacji;
  • Zobowiązują się do ciągłego doskonalenia działań w zakresie środowiska, wyniku energetycznego oraz spełnienia wymagań, efektywności i skuteczności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
  • Deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby pracownicy wykonywali swoją pracę zgodnie z założeniami niniejszej Polityki ZSZ .

 

Polityka ZSZ (PDF)

 

PEC Sp. z o.o. w Tychach posiada od 2002 r. certyfikaty Systemu Zarządzania ISO 9001 i 14001, a od 2018 r. certyfikat Systemu Zarządzania ISO 50001.

 

 iso9001

 

 iso14001

 

 iso50001