Informacja dotycząca zmiany konta bankowego PEC Sp. z o.o. w Tychach

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach, ul. Kubicy 6 informuje, że z dniem 01.07.2024r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego, na który Odbiorcy wpłacają należności za ciepło.

Dla każdego Odbiorcy PEC Sp. z .o.o. w Tychach został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na numer rachunku, który znajduje się na Państwa fakturze za ciepło.

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer konta. W tytule przelewu prosimy o podawanie numeru faktury.

W przypadku wydania przez Państwa dyspozycji o regulowaniu należności za ciepło ze swojego rachunku bankowego na nasz rachunek bankowy, prosimy o dokonanie zmiany dyspozycji i podanie nowego rachunku bankowego.