W Gminie Tychy głównym dostawcą energii cieplnej jest TAURON Ciepło Sp z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy, natomiast na terenie Gminy Łaziska Górne TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska. Ponadto w Gminie Tychy do sieci przyłączone są dwa źródła OZE, tj. MASTER – Odpady i Energia Sp. z o. o. oraz Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A. (Wodny Park Tychy).

   

 

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. na infrastrukturę PEC sp. z o.o. składa się:

Miasto Tychy
długość sieci ciepłowniczej: 151,1 km
w tym sieci preizolowanych: 104,8 km
ilość węzłów ogółem: 1424 szt.
w tym węzłów grupowych: 58 szt. oraz węzłów indywidualnych: 1366 szt.

Miasto Łaziska Górne
długość sieci ciepłowniczej: 25,8 km
w tym sieci preizolowanych: 20,1 km
ilość węzłów ogółem: 267 szt.
w tym węzłów grupowych: 12 szt. oraz węzłów indywidualnych: 255 szt.

 

PEC Sp. z o.o. posiada stały monitoring źródeł oraz ważniejszych obiektów na sieci ciepłowniczej. Informacje o temperaturze zasilania, natężeniu przepływu, ilości ciepła, mocy, ciśnieniu itp. za pośrednictwem sieci Internet oraz GSM trafiają do komputera znajdującego się w Dyspozycji Mocy Spółki.

 

Należy również nadmienić, iż PEC Sp. z o.o. w Tychach przeprowadza restrukturyzację techniczną, co przyczynia się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.