W Gminie Tychy głównym dostawcą energii cieplnej jest TAURON Ciepło Sp z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy, natomiast na terenie Gminy Łaziska Górne TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska.

PEC Sp. z o.o. posiada również własne źródło ciepła:

Kotłownię gazową przy ul.Edukacji 9 (szczytowa dla pływalni MOSiR).

   

 

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. na infrastrukturę PEC sp. z o.o. składa się:

Miasto Tychy
długość sieci ciepłowniczej: 147,4 km
w tym sieci preizolowanych: 95,6 km
ilość węzłów ogółem: 1265 szt.
w tym węzłów grupowych: 58 szt. oraz węzłów indywidualnych: 1207 szt.

Miasto Łaziska Górne
długość sieci ciepłowniczej: 24,1 km
w tym sieci preizolowanych: 18,5 km
ilość węzłów ogółem: 238 szt.
w tym węzłów grupowych: 14 szt. oraz węzłów indywidualnych: 224 szt.

 

PEC Sp. z o.o. posiada stały monitoring źródeł oraz ważniejszych obiektów na sieci ciepłowniczej. Informacje o temperaturze zasilania, natężeniu przepływu, ilości ciepła, mocy, ciśnieniu itp. za pośrednictwem sieci Internet oraz GSM trafiają do komputera znajdującego się w Dyspozycji Mocy Spółki.

 

Należy również nadmienić, iż PEC Sp. z o.o. w Tychach przeprowadza restrukturyzację techniczną, co przyczynia się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.