Informacja o poprawie efektywności energetycznej

W roku 2023 sprzedawca ciepła wykonał następujące przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskano oszczędność energii finalnej:

1. Modernizacja systemów zasilanych z grupowych węzłów cieplnych poprzez przebudowę systemów na węzły indywidualne:

 1. Likwidacja grupowego węzła cieplnego SWC Hutnicza w Tychach i zastąpienie go dwufunkcyjnymi (ogrzewanie i ciepła woda) i jednofunkcyjnymi węzłami cieplnymi w 27 budynkach.
  Odbiorcy końcowi: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Weronika”, Wspólnoty Mieszkaniowe, przychodnia, firma
 2. Likwidacja grupowego węzła cieplnego SWC Sobieskiego w Łaziskach Górnych i zastąpienie go dwufunkcyjnymi (ogrzewanie i ciepła woda) i jednofunkcyjnymi węzłami cieplnymi w 7 budynkach,
  Odbiorcy końcowi: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łaziska” i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”
 3. Przebudowa węzła cieplnego SWC Sienkiewicza w Tychach i zabudowa jednofunkcyjnych węzłów cieplnych w 6 budynkach,
 4. Przebudowa węzła cieplnego SWC R-2 w Tychach i zabudowa dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w 4 budynkach,
  Odbiorcy końcowi: Wspólnoty Mieszkaniowe,
 5. Likwidacja grupowego węzła cieplnego SWC O-1 w Tychach i zastąpienie go jednofunkcyjnymi węzłami cieplnymi w 6 budynkach.
  Odbiorcy końcowi: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard”,
 6. Likwidacja grupowego węzła cieplnego SWC Dworcowa w Łaziskach Górnych i zastąpienie go jednofunkcyjnymi węzłami cieplnymi w 4 budynkach.

 

Zużycie energii cieplnej w roku 2023 wg grup taryfowych:

Grupa taryfowa Zużycie energii [GJ]
D1 105 168,15
D1.2 903 024,70
D1.2.e 42 339,60
D1.3 10 608,71
D1.3.4 185 541,46
D1.3.4*1 3 933,40
D1.3.4*2 5 385,10
D1.3.4*3 3 988,20
D1.3.4*4 4 969,92
D1.3.4*6 2 283,00
D1.3.4*8 4 930,39
D1.3.4*11 2 672,31
D1.3.4*12 3 716,60
F1 28 219,27
F1.2 47 443,80
F1.2e 3 862,95
F1.3 4 658,90
F1.3.4 15 136,20
RAZEM 1 377 882,66

 

 

W roku 2022 sprzedawca ciepła wykonał następujące przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskano oszczędność energii finalnej:

1. Modernizacja systemu zasilanego z grupowego węzła cieplnego poprzez przebudowę systemu na węzły indywidualne:

 1. Likwidacja grupowego węzła cieplnego SWC T-1 w Tychach i zastąpienie go dwufunkcyjnymi (ogrzewanie i ciepła woda) węzłami cieplnymi.
  Odbiorcy końcowi: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Teresa” (co i ccw), TSM „Oskard” (c.o.), Firma Usługowo Handlowa (co i ccw),
 2. Przebudowa sieci cieplnej dla odbiorców prywatnych w celu zabudowy przez nich indywidualnych węzłów cieplnych.

2. W 2 budynkach mieszkalnych zostały wybudowane wymiennikowe węzły ciepłej wody użytkowej. Właściciele/zarządcy budynków usunęli z mieszkań gazowe podgrzewacze wody.

3. W przychodni Eskulap w Tychach przy ul. Czarnieckiego 6 rozszerzono dostawę ciepła o ciepłą wodę.

 

Zużycie energii cieplnej w roku 2022 wg grup taryfowych:

Grupa taryfowa Zużycie energii [GJ]
D1 131 235,03
D1.2 974 232,33
D1.2.e 40 321,96
D1.2.P 3 768,00
D1.3 10 243,30
D1.3.4 221 285,07
D1.3.4*1 4 185,67
D1.3.4*2 5 762,56
D1.3.4*3 4 344,9
D1.3.4*4 5 164,43
D1.3.4*6 2 658,28
D1.3.4*8 5 611,69
D1.3.4*11 3 055,7
D1.3.4*12 5 284,39
F1 30 463,51
F1.2 49 525,46
F1.2e 3 516,45
F1.3 4 972,87
F1.3.4 18 520,67
RAZEM 1 524 152,27

 

 

W roku 2021 sprzedawca ciepła wykonał następujące przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskano oszczędność energii finalnej:

1. Modernizacja systemów zasilanych z grupowych węzłów cieplnych poprzez przebudowę tych systemów na węzły indywidualne:

 1. Likwidacja grupowego węzła cieplnego SWC H-5 przy ul. Rodz. Krzyżowskich w Tychach i zastąpienie go przez 9 dwufunkcyjnych (ogrzewanie i ciepła woda) węzłów cieplnych.
  Odbiorcy końcowi: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Glinka”
 2. Likwidacja grupowego węzła cieplnego SWC KBO przy al. Piłsudskiego 17 w Tychach i zastąpienie go przez 9 jednofunkcyjnych (ogrzewanie) węzłów cieplnych.
  Odbiorcy końcowi: Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard” i Szkoła Podstawowa nr 35
 3. Likwidacja grupowego węzła cieplnego SWC Ogrodowa 45 w Łaziskach Górnych i zastąpienie go przez 10 jednofunkcyjnych (ogrzewanie) węzłów cieplnych.
  Odbiorca końcowy: Spółdzielnia Mieszkaniowa Łaziska

2. Kotłownia węglowa „Wilkowyje” przy ul. Dojazdowej 10 w Tychach została zlikwidowana.
Do odbiorców ciepło jest dostarczane z efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.

3. Budowa przyłączy ciepłowniczych w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych źródeł ciepła (kotłowni węglowych) ciepłem z efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego wg art. 7b ustawy Prawo energetyczne tj. wytwarzanych w kogeneracji.
Odbiorcy końcowi: 3 odbiorców indywidualnych z miasta Tychy oraz 4 odbiorców indywidualnych z miasta Łaziska Górne.

4. W 3 budynkach mieszkalnych zostały wybudowane wymiennikowe węzły ciepłej wody użytkowej. Właściciele/zarządcy budynków usunęli z mieszkań gazowe podgrzewacze wody. W Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja 1 zabudowano dwufunkcyjny węzeł cieplny przeznaczony na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

5. Do około 350 sztuk zwiększono ilość węzłów cieplnych pracujących wg programu „letniego grzania”. Dostarczanie ciepła uruchamiane jest automatycznie wg temperatury zewnętrznej ustalonej w umowie sprzedaży ciepła.

 

Zużycie energii cieplnej w roku 2021 wg grup taryfowych:

Grupa taryfowa Zużycie energii [GJ]
A1 11 861,59
D1 182 760,12
D1.2 1 076 264,92
D1.2.e 30 882,91
D1.2.P 6 646,00
D1.3 11 155,70
D1.3.4 264 925,39
D1.3.4*1 4 675,33
D1.3.4*2 6 507,51
D1.3.4*3 4 676,00
D1.3.4*4 5 763,93
D1.3.4*6 2 759,80
D1.3.4*8 6 553,12
D1.3.4*11 3 393,10
D1.3.4*12 5 356,52
F1 35 583,99
F1.2 49 184,28
F1.2e 3 701,98
F1.3 10 900,49
F1.3.4 20 571,93
RAZEM 1 744 124,61

 

 

W roku 2020 sprzedawca ciepła wykonał następujące przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskano oszczędność energii finalnej:

1. Modernizacja systemów zasilanych z grupowych węzłów cieplnych poprzez przebudowę tych systemów na węzły indywidualne:

 1. Likwidacja grupowych węzłów cieplnych SWC K-1 i K-2 w Tychach i zastąpienie ich przez 20 jednofunkcyjnych (ogrzewanie) węzłów cieplnych.
  Odbiorcy końcowi: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stella” i „Karolina”, Szkoła Podstawowa nr 37, Przedszkole nr 6 oraz budynki handlowo-usługowe przy ul. Bielskiej 128 i 130
 2. Likwidacja grupowego węzła cieplnego SWC Kościuszki nr 100 w Łaziskach Górnych i zastąpienie go przez 11 dwufunkcyjnych (ogrzewanie i ciepłą woda) węzłów cieplnych.
  Odbiorca końcowy: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
 3. Likwidacja grupowego węzła cieplnego SWC B-2 w budynku przy ul. Budowlanych 43 w Tychach i zastąpienie go 25 węzłami cieplnymi.
  Odbiorcy końcowi: 25 Wspólnot Mieszkaniowych
 4. Likwidacja grupowego węzła cieplnego SWC B-1 (II etap) w budynku przy ul. Budowlanych 57 w Tychach i zastąpienie go 22 węzłami cieplnymi.
  Odbiorcy końcowi: 20 Wspólnot Mieszkaniowych, 2 obiekty MOSiR i MZBM

2. Budowa przyłączy ciepłowniczych w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych źródeł ciepła (kotłowni węglowych) ciepłem z efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego wg art. 7b ustawy Prawo energetyczne tj. wytwarzanych w kogeneracji.
Odbiorcy końcowi: 4 odbiorców indywidualnych z miasta Tychy oraz 14 odbiorców indywidualnych z miasta Łaziska Górne.