1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. [PDF]
  2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. [PDF]
  3. Uchwała nr 1/III/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. [PDF]
  4. Uchwała nr 5/III/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 [PDF]

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 25 kwiecień 2022 09:11 Przemysław Szczurek