Planowane inwestycje w roku 2024 w Tychach:

1. Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z sieci kanałowej na sieć w technologii podziemnych rur preizolowanych wraz z przyłączami od ul. Przemysłowej do ul. Serdecznej w Tychach - Etap 1

2. Przebudowa przesyłowej sieci ciepłowniczej Południe II wzdłuż ul. Piłsudskiego od komory KR-5 do ul. Tischnera w Tychach - etap 2

 

Planowane inwestycje w roku 2024 w Łaziskach Górnych:

1. Przebudowa sieci ciepłowniczej od DK81 do ORS "Żabka" w Łaziskach Górnych

 

Planowane inwestycje w roku 2025 w Tychach:

1. Budowa wysokoparametrowej osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz 14 szt. wymiennikowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych os. "P"

2. Budowa osiedlowej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej od Placu Nowary do węzła cieplnego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy Al. Piłsudskiego 100-116 wraz z tym węzłem

 

Planowane inwestycje w roku 2026 w Tychach:

1. Przebudowa sieci ciepłowniczej Południe I 2xDn250 na odcinku od ul. Hańczy do linii kolejowej przy ul. Glinczańskeij w Tychach

2. Budowa wysokoparametrowej osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz 4 szt. wymiennikowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych